Terapia systemowa w rodzinach monoparentalnych i rekonstruowanych – mgr Roma Ulasińska

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski

zaprasza w dniach 22-23.02.2020

psychologów, pedagogów oraz osoby zajmujące się pomocą rodzinie
na szkolenie

Terapia systemowa w rodzinach

monoparentalnych i rekonstruowanych

Zwiększa się liczba rodzin, których struktura jest inna od pełnej rodziny nuklearnej. W ciągu ostatnich 20 lat liczba osób samotnie wychowujących dzieci w Polsce zwiększyła się o połowę.

Takich rodzin jest ponad milion, a 90% z nich stanowią samotne matki.
Rodzina niepełna powstaje wskutek rozwodu, śmierci lub długotrwałej nieobecności jednego z rodziców. Dziecko jest wychowywane samodzielnie przez rodzica lub powstaje nowa rodzina zrekonstruowana, tworzą się „rodzinne patchworki”.
Podczas szkolenia będziemy zajmowali się specyfiką relacji oraz terapią w rodzinach monoparentalnych i zrekonstruowanych.

Plan zajęć:

1. Współczesne formy rodzin

2. Rodzina niepełna –

sytuacja emocjonalna w rodzinie monoparentalnej,

perspektywa rodzica i dziecka;

systemy problemowe tworzące się w rodzinach niepełnych
 Skutki psychologiczne dorastania w rodzinie niepełnej; ryzyka samotnego rodzicielstwa

3. Rozwód
 Dziecko i rodzice w procesie rozwodu. Sytuacje traumatyzujące, konsekwencje psychologiczne.
 Zadania profesjonalistów w trakcie i po rozwodzie
 Czy i jak mówić dzieciom o rozwodzie. Reakcje dziecka na rozwód rodziców na poszczególnych etapach rozwoju
 Rodzice podczas rozwodu, ich rola w kształtowaniu wpływu rozwodu na rozwój dziecka
 Formy pomocy terapeutycznej dziecku i jego rodzinie

4. Terapia w rodzinie niepełnej

(diagnoza, identyfikacja problemów do terapii, sposoby pracy)
 Przykłady z praktyki terapeutycznej

5. Rodziny rekonstruowane
 Struktury rodziny zrekonstruowanej. Zaburzenia cyklu życia rodzinnego. Etapy rekonstrukcji
 Co sprzyja integracji rodziny rekonstruowanej, jakie występują problemy
 Dziecko w nowej rodzinie. Relacje w rodzinach rekonstruowanych
 Zadania niezbędne do wytworzenia tożsamości rodziny zrekonstruowanej

6. Terapia w rodzinie zrekonstruowanej

(diagnoza, identyfikacja problemów do terapii, sposoby pracy)
 Przykłady z praktyki terapeutycznej

7. Superwizja przypadków z praktyki uczestników

Struktura szkolenia
Szkolenie ma charakter
 Edukacyjny – uczestnicy otrzymują podstawy wiedzy z tematu
 Warsztatowy – analizujemy i rozwiązujemy problemy pracując w małych grupach za pomocą różnych form pracy grupowej
 Praktyczny – wspólnie omawiamy zastosowanie omawianych zagadnień w swojej pracy terapeutycznej; ćwiczymy rozwijając swoje kompetencje i umiejętności w krótkich formach dialogu terapeutycznego i symulacjach sesji terapeutycznych

Czas trwania: 16 godzin

Szkolenie poprowadzi:
mgr Roma Ulasińska -psycholog, psychoterapeuta, specjalista psycholog kliniczny
certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz

European Asssociation for Psychotherapy
superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Przez wiele lat związana zawodowo z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji.

informacje dodatkowe:
grupa maksymalnie 15 osób
miejsce: Łódź, Sienkiewicza 13 lok 39
termin: 22-23.02.2020
sobota 10.00 – 18.00
niedziela 9.00 – 15.00
koszt: 480 zł
Płatne do 10.02.2020
ING 53 1050 1461 1000 0092 7235 8855

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu!