Tajemnice okaleczonego soma i psyche – zachowania autoagresywne, kompleksowy model pomocy – dr K. Szwajca

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski

zaprasza
psychoterapeutów, psychologów, lekarzy

 w dniach 25-26.01.2020

na szkolenie
Tajemnice okaleczonego soma i psyche –

zachowania autoagresywne, kompleksowy model pomocy

szkolenie poprowadzi –
dr n. med. Krzysztof Szwajca – doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, posiada Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP, jest współautorem i autorem ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, pracownik naukowy CM UJ.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Autoagresja – rodzaje zachowań autoagresywnych, problemy definicyjne (samouszkodzenie), skala zjawiska.
2.Próby rozumienia zachowań autoagresywnych – autoagresja a przywiązanie, regulacja uczuć, obraz Ja, doświadczenia traumatyczne.
3. Autoagresja a próba samobójcza – różnicowanie. Zachowania autoagresywne jako prekursor zachowań suicydalnych.
4. Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań autoagresywnych.
5. Wywiad w kierunku autoagresji; jak rozmawiać.
6. Zachowania autoagresywne a rodzina. Samouszkodzenie jako sygnał skierowany do osób znaczących.
7. Postępowanie terapeutyczne w pracy z osobami autoagresywnymi.
8. Zasady bezpieczeństwa w pracy z osobami autoagresywnymi – informowanie rodziny, konstruowanie sieci wsparcia, tajemnica kontaktu terapeutycznego; zagadnienia prawne i dylematy etyczne.
9. Autoagresja w „szczególnych” populacjach – osoby upośledzone, z poważnymi zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ze spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych (m. in. autyzm), autoagresja wczesnodziecięca.
10. Regulacja uczuć osoby pomagającej w relacji z pacjentem podejmującym zachowania autoagresywne. Obciążenia wynikające z relacji terapeutycznej – przeniesienie/przeciwprzeniesienie.
11. Superwizja grupowa – jako forma uzyskiwania wsparcia – zajęcia praktyczne.
12. Studium przypadków.

Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej i audiowizualnej.

informacje dodatkowe:
szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych
25. 01 (sob) 9.00 – 19.00
26. 01 (nd) 8.00 -17.00
miejsce: Łódź, Sienkiewicza 13 lok 39

zapisy przyjmowane są pocztą elektroniczną: pracownia4maski@op.pl
koszt udziału: 550 zł (płatne do 31.12)
Numer rachunku:
ING 53 1050 1461 1000 0092 7235 8855

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU