Regulamin

1. Wstępnym warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie rejestracji telefonicznej pod nr tel. 600 375 801 lub mailowej – pracownia4maski@op.pl

2. Opłata za planowane szkolenie:
a. Powinna wpłynąć na konto najpóźniej w dniu wyznaczonym w ofercie szkolenia. W treści przelewu należy wpisać imię     i nazwisko uczestnika oraz temat szkolenia.
b. W przypadku braku terminowej wpłaty osoba przechodzi na listę rezerwową.

Numer rachunku:
ING 53 1050 1461 1000 0092 7235 8855

c. W przypadku szkoleń obejmujących więcej niż jeden termin zajęć oraz płatność w ratach uczestnik podpisuje umowę         zobowiązującą go do opłacenia wszystkich zjazdów niezależnie od swojej obecności.

3. Zastrzegam sobie możliwość nierozpoczęcia szkolenia:
a. w wypadku braku odpowiedniej liczby uczestników, o czym zgłoszające chęć uczestnictwa osoby zostaną     poinformowane najpóżniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
b. z przyczyn leżących po stronie osoby prowadzącej szkolenie.
Organizator zastrzega sobie wówczas możliwość odwołania szkolenia nawet w dniu jego rozpoczęcia. W przypadku   odwołania szkolenia przez Organizatora cała wpłacona kwota zostaje zwrócona, najpóźniej do dnia planowanego   rozpoczęcia szkolenia, nie przysługują z tego tytułu żadne odsetki.

4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu do 7 dni przed dniem planowanego szkolenia  następuje   zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu 20% kosztów manipulacyjnych. W przypadku rezygnacji poniżej tygodnia przed planowanym szkoleniem – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

5. Najpóźniej na 5 dni przed  rozpoczęciem szkolenia, na  podany adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.
6. Po przeprowadzeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu.
7. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych oraz teleadresowych przez Organizatora w celach informacyjnych.