Pracownia

Cztery Maski…
Carl Gustaw Jung, jeden z twórców współczesnej  psychoanalizy zafascynowany był liczbą cztery której przypisywał szczególne znaczenie tworząc na jej bazie teorię czterech etapów rozwoju psychicznego człowieka, którego ostatecznym celem jest stanie się w pełni świadomym siebie człowiekiem.

Droga do tego celu wymaga  przedarcia się przez CZTERY własne MASKI.

Pierwsza z nich to ta, którą nosimy na co dzień, przybrana na użytek społeczny. Człowiek nakłada taką maskę i przybiera taką postawę, jakiej się od niego oczekuje zarówno w bliskich relacjach jak i rolach społecznych czy zawodowych. Nie jest ona jednak składnikiem naszej autentycznej osobowości, lecz tylko powierzchnią naszej psychiki. Jeśli utożsamimy się wyłącznie z nią, to bardziej uświadamiamy sobie role, jakie odgrywamy – niż swoje prawdziwe uczucia. Ważnym staje się zatem aby na drodze własnego rozwoju potrafić oddzielić to co jest naszymi emocjami od maski ról, jakie pełnimy.
Druga maska to część nierozerwalnie z nami związana, która w nas tkwi bez udziału naszej woli i która składa się z tych uczuć i pragnień, których często w sobie się boimy lub nie akceptujemy. Poznanie ich i zaakceptowanie w sobie, daje realną  szansę dalszej zmiany i rozwoju.
Następny etap wzrastania do pełni, wymaga naszej zgody na uświadomienie sobie obszarów trudnych i zaprzestania rzutowania swoich oczekiwań na innych ludzi. Jest to warunek niezbędny dla pełniejszego uniezależnienia się i znalezienia źródła swoich emocji, a co za tym idzie uaktywnienia zdolności do tworzenia prawdziwych, świadomych relacji. Kiedy to się uda – przestajemy być niewolnikami naszych nieświadomych potrzeb.
Ostatnim etapem poznawania siebie jest spotkanie z własną wewnętrzną energią.

 

Przejście tego procesu otwiera nam drogę do połączenia tego co w nas świadome z nieświadomością. W chwili, kiedy ten punkt zostanie osiągnięty  stajemy się  w pełni harmonijni.
Jako terapeutka mam możliwość towarzyszyć moim Pacjentom na różnych etapach tej drogi, pomagając zmniejszać ich lęki, przezwyciężać kryzysy, rozwiązywać wewnętrzne konflikty oraz wprowadzać nowe jakości w życie – mając nadzieję, iż ta wspólnie przebyta droga pozwoli im w przyszłości – pomimo trudności jakie niesie z sobą codzienność – żyć pełniej i być szczęśliwymi ludźmi.

 

 

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski –  początkowo powstała wyłącznie jako gabinet psychoterapii – z myślą o osobach, które na skutek  życiowych doświadczeń znalazły się w trudnym momencie życia, gdy ich osobiste zasoby i dotychczasowe metody radzenia sobie, okazują się już niewystarczające dla przezwyciężenia doświadczanych trudności. Wówczas podjęcie psychoterapii może okazać się pomocne w odnajdywaniu nowych, bardziej adaptacyjnych sposobów na rozwiązanie  kryzysowych sytuacji.

Z czasem, w odpowiedzi na zapotrzebowanie wśród terapeutów, misją Pracowni stało się propagowanie, poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń, aktualnej wiedzy psychologicznej dotyczącej różnych obszarów psychoterapii i pracy z pacjentem. Szkolenia i seminaria adresowane są szczególnie do psychologów, terapeutów, psychiatrów i innych specjalistów z obszaru pomocy psychologicznej. Dbając o ich wysoki poziom, do ich prowadzenia zapraszam osoby z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy klinicznej jak i naukowej, potwierdzonej certyfikatami kompetencyjnymi i naukowymi publikacjami.

         Niezwykle ważna jest dla mnie kwestia jakości relacji  miedzy ludźmi oraz szczególne uwrażliwienie rodziców na wagę więzi jakie tworzą ze swoimi dziećmi. Tym samym oddzielnym obszarem działalności Pracowni jest propozycja warsztatów wspierających postawy rodzicielskie i interpersonalne, opartych na NVC. Do współpracy w tym obszarze zapraszam specjalistów z zakresu kompetencji komunikacyjnych oraz propagujących rodzicielstwo bliskości, wychowanie w duchu myśli duńskiego pedagoga Jespera Juula oraz wiedzy, której dostarczają nam nauki neurobiologiczne na temat możliwości poznawczych dziecięcego mózgu.

 

Zapraszam do zapoznania się z

ofertą Pracowni oraz śledzenia Aktualności i strony na Facebooku