O mnie

 

mgr Agnieszka Więcek

 

Jestem magistrem psychologii, psychoterapeutą. Studia magisterskie ukończyłam w 2002 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Kwalifikacje niezbędne dla uzyskania uprawnień psychoterapeuty uzyskałam w 2008 roku kończąc szkolenie w Krakowskiej Katedrze Psychiatrii i Zakładzie Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w oświatowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych jak i w podlegających NFZ poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych, jak również dla dzieci i młodzieży. Posiadam wieloletnie doświadczenie prowadzenia grup terapeutycznych na oddziałach dziennych rehabilitacji psychiatrycznej oraz zaburzeń osobowości i nerwic. Od 2008 r. posiadam uprawnienia mediatora rodzinnego.

Prowadzę psychoterapię w podejściu psychodynamicznym. Jednak w swojej pracy terapeutycznej nie zamykam się w obrębie jednego podejścia, korzystając z dorobku wielu kierunków psychoterapeutycznych i dobierając metody pracy do rodzaju problemu i indywidualnych potrzeb klienta. Pomagam głównie osobom cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznymi oraz zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi wynikającymi z trudnej sytuacji życiowej.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Pracuję zgodnie z wymogami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej PTP oraz Sekcji Terapii Rodzin.