O nas


mgr Agnieszka Więcek

Magister psychologii, psychoterapeuta. Studia magisterskie ukończyła w 2002 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Kwalifikacje niezbędne dla uzyskania uprawnień psychoterapeuty uzyskała w 2008 roku kończąc szkolenie w Krakowskiej Katedrze Psychiatrii i Zakładzie Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w oświatowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych jak i w podlegających NFZ poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych, jak również dla dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie prowadzenia grup terapeutycznych na oddziałach dziennych rehabilitacji psychiatrycznej oraz zaburzeń osobowości i nerwic. Od 2008 r. posiada uprawnienia mediatora rodzinnego.

Prowadzi psychoterapię w podejściu psychodynamicznym. Jednak w swojej pracy terapeutycznej nie zamyka się w obrębie jednego podejścia, korzystając z dorobku wielu kierunków psychoterapeutycznych i dobierając metody pracy do rodzaju problemu i indywidualnych potrzeb klienta. Pomaga głównie osobom cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych oraz zmagających się z trudnościami emocjonalnymi wynikającymi z trudnej sytuacji życiowej.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Pracuje zgodnie z wymogami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej PTP oraz Sekcji Terapii Rodzin.

 

mgr Paweł Stasiński

PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA

Absolwent psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktykę zawodową prowadzi od 2002 roku pracując m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łodzi, Poradni Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Psychiatrycznego w Łodzi oraz Oddziale Leczenia Nerwic MKK Trimed. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym zaburzeń lękowo-depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Zajmuje się też terapią par.

Od 2013 roku posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 615). Pracuje pod stałą superwizją, jest także superwizorem aplikantem PTP.

Pracuje zgodnie z wymogami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej PTP oraz Sekcji Terapii Rodzin