Młodzież LGBT – specyfika funkcjonowania, formy pomocy – dr G. Iniewicz

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski
zaprasza
psychologów, psychoterapeutów, osoby pracujące z młodzieżą

w dniu 24 -25 kwietnia 2020

na szkolenie
Młodzież LGBT – specyfika funkcjonowania, formy pomocy

tematy:
1. Rozwój seksualny dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tożsamości nieheteronormatywnej i tożsamości płciowej
2. Funkcjonowanie osób należących do grup mniejszościowych
3. Pojęcie stresu mniejszościowego, jego wpływ na funkcjonowanie i zdrowie
4. Ujawnianie nieheteronormatywnej orientacji seksualnej i transpłciowości
5. Niezgodność płciowa u dzieci i młodzieży z perspektywy psychopatologii
6. Etapy procesu tranzycji (uzgadniania płci)
7. Relacje nastolatków LGBT z rówieśnikami
8. Sytuacja rodzin osób LGBT
9. Przygotowanie terapeuty do pracy z osobami LGBT
10. Specyfika psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej w pracy z osobami LGBT

Forma: konwersatoryjno-warsztatowa, możliwość superwizji własnych pacjentów

szkolenie poprowadzi:
Grzegorz Iniewicz – dr hab., profesor nadzwyczajny UJ, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddziału Klinicznego Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik Uniwersytetu SWPS. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGBT. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”, autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”. Były sekretarz i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Komisji Psychologii PAN, oddział w Krakowie.

informacje dodatkowe:
termin: 24-25.04.2020
czas:
24.04 (piątek) 16.00 – 20.00
25.04 (sobota) – 9.00 -18.00

miejsce: Łódź, ul. Sienkiewicza 13 lok. 39
zapisy przyjmowane są pocztą elektroniczną: pracownia4maski@op.pl
koszt udziału: 500 zł (płatne do 01.04)
ING 53 1050 1461 1000 0092 7235 8855

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU