Get Adobe Flash player
//

Zgłaszając się do psychologa-psychoterapeuty mamy różne oczekiwania.

 

      Czasem skłania nas do tego aktualna i trudna sytuacja życiowa spowodowana rozwodem czy utratą pracy. Czasem jest to jakieś traumatyczne, trudne do pogodzenia wydarzenie losowe, jak wypadek czy śmierć bliskiej nam osoby. Powodem zgłoszenia może być też świadomość od dawna utrzymujących się trudności w budowaniu satysfakcjonujących zwiazków czy nieradzenia sobie z emocjami. Bywa, że szukamy pomocy kiedy narastają konflikty w rodzinie lub coraz trudniej jest nam porozumieć się z naszymi bliskimi, a problemy wychowawcze wymykają się spod kontroli. A czasem tym co nami kieruje jest chęć lepszego poznania  siebie i pogłębienia własnego rozwoju.
      Zależnie od rodzaju zgłaszanego problemu - możliwe jest dobranie jak najadekwatniejszej formy pomocy. Zwłaszcza wybór rodzaju psychoterapii oraz wiedza w oparciu o jaki model teoretyczny jest ona prowadzona są niezwykle ważne, a wybór ten powinien być przemyślany i dostosowany do naszych oczekiwań.


Zapraszam zatem do zapoznania się z ofertą Pracowni.

 

Zgłaszając się do psychologa-psychoterapeuty mamy różne oczekiwania.

 

      Czasem skłania nas do tego aktualna i trudna sytuacja życiowa spowodowana rozwodem czy utratą pracy. Czasem jest to jakieś traumatyczne, trudne do pogodzenia wydarzenie losowe, jak wypadek czy śmierć bliskiej nam osoby. Powodem zgłoszenia może być też świadomość od dawna utrzymujących się trudności w budowaniu satysfakcjonujących zwiazków czy nieradzenia sobie z emocjami. Bywa, że szukamy pomocy kiedy narastają konflikty w rodzinie lub coraz trudniej jest nam porozumieć się z naszymi bliskimi, a problemy wychowawcze wymykają się spod kontroli. A czasem tym co nami kieruje jest chęć lepszego poznania  siebie i pogłębienia własnego rozwoju.
      Zależnie od rodzaju zgłaszanego problemu - możliwe jest dobranie jak najadekwatniejszej formy pomocy. Zwłaszcza wybór rodzaju psychoterapii oraz wiedza w oparciu o jaki model teoretyczny jest ona prowadzona są niezwykle ważne, a wybór ten powinien być przemyślany i dostosowany do naszych oczekiwań.


Zapraszam zatem do zapoznania się z ofertą Pracowni.

 

Konsultacja psychologiczna

 

       Konsultacja psychologiczna


       Konsultacja psychologiczna to pierwsze jedno bądź kilka spotkań z psychoterapeutą, podczas których omawiany jest problem z jakim osoba zgłasza się do psychologa. Podczas konsultacji identyfikuje się źródło zgłaszanych trudności oraz ustala oczekiwania pacjenta względem pomocy psychologicznej. Efektem konsultacji jest interwencja terapeutyczna, wybór  optymalnej formy pomocy oraz o ile jest to wskazane - ustala zasady dalszej współpracy.

 

Psychoterapia indywidualna

     

        Psychoterapia jest formą leczenia, która ma za zadanie doprowadzić do lepszego funkcjonowania osoby z niej korzystającej, a także pomóc jej w wypracowaniu jak najefektywniejszych sposobów radzenia sobie z problemami w codziennym życiu.

      Kiedy psychoterapia indywidualna?

      Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób o silnej motywacji i chęci pracy nad sobą, głównie z uwagii na czas jej trwania, częstotliwość spotkań oraz potrzebę  dużego osobistego zaangażowania.  Wskazana jest szczególnie wówczas, gdy charakter trudności z jakimi zgłasza się pacjent jest długotrwały i w jego poczuciu  istotnie obniżający komfort  życia.
Najczęściej na terapię indywidualną kierowane są osoby z zaburzeniami nerwicowymi, psychosomatycznymi czy zaburzeniami odżywiania -  takimi jak bulimia czy anoreksja. Jednak zakres problemów w rozwiązaniu których przydatna może okazać się terapia indywidualna jest znacznie szerszy, często związany z trudnościami w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi i zależy wyłącznie od gotowości pacjenta do zmiany w danym obszarze życia.

      Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

      Psychoterapia psychodynamiczna jest terapią wglądową, co oznacza, iż w jej procesie istotne jest odkrywanie przeżywanych przez pacjenta zarówno świadomych jak i nieświadomych treści oraz badanie tego, jaki wpływ mają one na jego aktualne samopoczucie i funkcjonowanie. Stanowi ona tym samym zarówno skuteczny sposób rozwiązywania mocno zakorzenionych problemów, jak również niesie praktyczną pomoc w złagodzeniu konkretnych zaburzeń, zmniejszeniu cierpienia oraz zbudowaniu silniejszej struktury psychicznej.

      Celem tej techniki, jest uświadamianie rzeczywistych źródeł problemu. Pozwala ona  osobie poddającej się terapii na lepsze zrozumienie swojego funkcjonowania i motywów nim kierujących oraz przyjrzenie się problemowym aspektom z pełną świadomością (wglądem). Wgląd w naturę problemu pozwala również dostrzec to jak przenosimy naszą postawę na różne osoby w naszym otoczeniu. Uświadomienie istnienia tego zjawiska, pozwala  lepiej zrozumieć i zmienić nasze stosunki z innymi. Często objawy z jakimi zgłasza się pacjent do psychoterapii stanowią próbę rozwiązania wewnętrznych konfliktów, które po uzyskaniu wglądu zostają rozwiązane a objwy ustępują.
      Praca terapeutyczna opiera się na analizowaniu poruszanych przez pacjenta tematów, odwołując się przy tym do historii jego życia, wcześniejszych doświadczeń, przekonań i poglądów a także pojawiających się skojarzeń, snów oraz innych nieświadomych treści.

      Psychoterapia psychodynamiczna zakłada zatem nie tylko zmianę zachowania, ale również głęboką zmianę struktur osobowości, pozostawiając pacjentowi możliwość decydowania o sobie i dokonywania wyboru nowych, bardziej adaptacyjnych rozwiazań.

 Uwaga : Nie zaleca się tego rodzaju terapii, kiedy wystąpił nagły wybuch choroby, występuje czynne uzależnienie bądź osoba ma ograniczone możliwości dokonywania autorefleksji.

    Jak przebiega i jak długo trwa psychoterapia psychodynamiczna ?

      Po wstępnych (najczęściej dwu lub trzech) spotkaniach konsultacyjnych, podczas których szczegółowo omawiane są zgłaszane przez pacjenta trudności oraz kontekst ich wystąpienia -  ustalane są cele terapii.
      Zawierany jest wówczas kontrakt terapeutyczny (umowa między pacjentem a terapeutą) obejmujący: cele terapii, częstotliwość spotkań (zwykle jedno lub dwa w tygodniu, w określonym stałym terminie), zasady poufności kontaktu terapeutycznego oraz zasady odwoływania spotkań i dokonywania płatności.
      Terapia psychodynamiczna jest terapią długoterminową, jednak czas jej trwania nie jest z góry określony i może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat, zależnie od zrealizowania zawartych w kontrakcie celów i indywidualnej dynamiki pracy.

 

 

 

Warsztaty / Szkolenia

 Wszelkie informacje dotyczące warsztatów - znajdą Państwo w zakładce - SZKOLENIA

Cennik

Konsultacja psychologiczna (50 min.) – 100 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej (50 min.) – 100 zł

Pracownia Psychologiczna CZTERY MASKI

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie oznacza akceptacje Polityki plików cookies.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.